• Personal Coaching van klacht naar kracht

Zeer betaalbare reïntegratiediensten voor MKB en Zorg

Tel: 06 – 51 23 84 13

Werkgever Coach

Ontzorging van de werkgever en zorg voor de werknemer

Als werkgever of HRM-manager wilt u zorgvuldig omgaan met je werknemers. U wilt uw verantwoordelijkheid nemen. Zeker als het gaat om ziekte, arbeidsongeschiktheid, functioneringsproblemen, of dreigend ontslag. Maar er zijn zoveel regels en mogelijkheden. Hoe zie je door de bomen het bos? En wat is de beste aanpak? De Coachultant in de rol van Werkgever Coach is u hierbij graag van dienst.

We zijn graag je wegwijzer

Als Senior Coach ken ik de verschillende regelingen, de samenhang ertussen en eventuele financieringsmogelijkheden. Of het nu gaat om outplacement, re-integratie, of loopbaanbegeleiding. Samen bekijken we wat het beste aansluit bij het bedrijf, of bij een individuele werknemer. Bovendien heeft uw coach ook een Mediatoropleiding gevolgd en kan daarom bij uitstek een bemiddelende rol spelen tussenpartijen en een win-win situatie creëren bijvoorbeeld als er een arbeidsconflict aan de orde zou zijn.

Het mes snijdt aan twee kanten

Dankzij ons uitgebreide netwerk kunnen we, met name als het gaat om herplaatsen van werknemers, een bemiddelende rol tussen werkgever(s) en werknemer spelen.

Sensitiviteit en inlevingsvermogen

Vanuit onze ervaring weten we, dat situaties soms ook moeilijk en zelfs pijnlijk kunnen zijn. We zoeken samen met werkgever en werknemer een passende ingang of setting, zonder dat zaken escaleren. Eventueel afscheid nemen kan ook traumatisch zijn.

Ervaringsdeskundig                                                                                                                           

Als directeur-eigenaar ben ik jarenlang werkzaam geweest bij MKB-Limburg ondermeer als MBK-coach en jarenlang gaf ik voorlichting aan ondernemers in Limburg. Ook heb ik zelf een MKB-bedrijf gehad met meerdere medewerkers voordat ik re-integratiecoach werd. Uit ervaring weet ik als geen ander, dat de Wet Verbetering Poortwachter financieel een zware financiële en organisatorische druk legt op ondernemers.

Schadelastbeperking

Naast de zorg voor uw werknemer beschouw ik het ook tot mijn verantwoordelijkheid om de kosten van uw organisatie zo laag mogelijk te houden en dat is ondermeer mogelijk;

  1. Omdat ik geen hoge overheadskosten van personeel en gebouwen heb, zijn mijn tarieven zeer concurrerend!
  2. Omdat ik niet alleen werkzaam ben als senior reintegratiecoach maar ook als mediator en ondernemer kan ik u voor menig valkuil en kosten behoeden.
  3. Mijn re-integratietrajecten beginnen met 3-6 maanden en verlengingen komen alleen aan de orde als zulks echt noodzakelijk is en niet eerder!
  4. Na 20 jaar ervaring en contacten met UWV, Arbodiensten en Verzekeraars ga ik samen met u ervoor zorgen, dat het dossier Poortwachterproof is en dus geen sanctie volgt. Mocht er toch een sanctie volgen dan help ik u met bezwaar maken.

Extra dienstverlening

Het eerste gesprek met u of uw vertegenwoordiger is geheel vrijblijvend en gratis. Bij een eventuele opdracht bied ik aan om ook andere verzuimdossiers eens tegen het licht te houden om te bezien of er mogelijke schadelast kan worden beperkt. Ook uw HRM-afdeling of personeelsfunctionaris dan wel uzelf stel ik gedurende de looptijd van een traject mijn expertise gratis ter beschikking.

Wilt u weten wat we voor uw organisatie kunnen doen?

Neem dan contact met ons op. Vul het contactformulier in, of bel ons op via ons nummer: 06-51238413