• Personal Coaching van klacht naar kracht

Zeer betaalbare reïntegratiediensten voor MKB en Zorg

Tel: 06 – 51 23 84 13

Re-integratie & Outplacement

Re-integratie

Helpt je vanuit een uitkering naar werk

Word je geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt verklaard voor jouw eigen werk? Maar kun je wel nog aangepast werk doen? Dan moet de werkgever eerst nagaan of er binnen de eigen organisatie passend werk te vinden is. Dat noemt men “eerste spoor re-integratie” of re-integratie spoor 1.  Is er geen passend werk, dan moet men buiten de organisatie gaan kijken. Dat heet “tweede spoor re-integratie” of spoor 2 re-integratie. Bij werkgevers die eigen risicodrager zijn kennen we ook nog een spoor 3 re-integratie dan wel derde spoor re-integratie maar heeft men al een WIA-uitkering.

Wat is passend werk?

Dit zijn alle werkzaamheden die je nog kunt doen ondanks je sociale, lichamelijk, of geestelijke beperkingen. Het kan wel zijn dat je tijdelijk niet kunt werken vanwege een ziekenhuisopname of intensief revalidatietraject of omdat er geen mogelijkheden zijn.

Wat is het doel van re-integratie?

Een passende baan voor jou vinden. En passend betekent voor ons ook dat jouw eigen doel voorop staat. Vind je werk dat niet aan jouw eisen voldoet? Dan hoeft dat niet het einde van het traject te betekenen. Als je verder wilt zoeken naar een werkomgeving die wel uitdaging biedt, dan kan dat met dezelfde ondersteuning die je al kende. Dat geeft houvast om je doel te bereiken.

Wat doet de Re-integratie Coach?

Als je een ziektewet of WIA-uitkering hebt, moet opeens heel veel. Vanuit de wetgeving, het UWV, maar ook van jezelf. Je kunt daardoor onder grote druk komen te staan. Dat is niet goed, want druk werkt vaak beklemmend en averechts. Begrippen als “niet moeten”, “veel ruimte” en je eigen initiatief, staan daarom vanaf het begin centraal.

Een re-integratietraject kan bevatten:

 • Het leren loslaten van het verleden en de blik op de toekomst richten.
 • Denken aan mogelijkheden in plaats van aan (on)mogelijkheden.
 • Leren omgaan met mogelijke beperkingen.
 • Inzicht krijgen in je persoonlijke kwaliteiten (wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik).
 • De mogelijkheden op de arbeidsmarkt zien, al dan niet met scholing.
 • Opstellen van een uitgebreid loopbaanadvies met zoekrichtingen.
 • Ontwikkeling van sollicitatie- en netwerkvaardigheden inclusief Social Media.

Hoe lang duurt het en wat kost het?

Een doorlooptijd van minimaal 3 maanden is wenselijk. In de praktijk duren trajecten gemiddeld 6, 9 tot maximaal 12 maanden. Wij geven de voorkeur aan 6-maanden.

Wat kost het?

Het kost jou niets. De werkgever draagt de kosten van een re-integratietraject in spoor1,2 en/of 3. Dat is hij verplicht vanuit de Wet Verbetering Poortwachter.

Wil je weten wat we voor jou kunnen doen?

Neem dan contact met ons op. Vul het contactformulier in, of bel ons op voor een geheel vrijblijvend en gratis voorlichtings gesprek. Mobiel: 06-51238413.

Outplacement

Helpt je van werk naar werk

Outplacement is bedoeld voor mensen die behoefte hebben aan professionele ondersteuning bij het maken van een nieuwe loopbaankeuze. Outplacement helpt ook bij het zoeken naar een andere baan of toekomst, zoals bijvoorbeeld het opzetten van een eigen bedrijf. Voor die mensen vervult de Coachultant de rol van Outplacement Coach.

Wanneer en voor wie?

Verschillende oorzaken kunnen aanleiding zijn voor een outplacementtraject. Vaak gaat het om dreigend ontslag. Bijvoorbeeld door reorganisatie, sluiting, of faillissement. Maar ook verschillen van inzicht met je werkgever of te weinig loopbaanperspectief kunnen een reden zijn. Spelen dit soort zaken bij jou, dan kom je in aanmerking voor outplacement.

Wat is het doel van outplacement?

Jou duurzaam herplaatsen op een baan bij een andere werkgever. Of het vinden van een andere passende oplossing, zoals bijvoorbeeld het starten van een eigen bedrijf.

Wat doet de Outplacement Coach?

Voordat we starten met een outplacementtraject, hebben we eerst samen een vrijblijvend en gratis orientatiegesprek. Indien nodig ook met je werkgever. Vervolgens brengen we de mogelijkheden in kaart. Dat leidt tot een plan, als rode draad voor het vervolg.

De Coachultant als Outplacement Coach, tevens Mediator, draagt zorg voor een betaalbaar outplacementtraject. Op een manier die voor alle partijen een win-win situatie oplevert. We voorkomen dat zaken escaleren. En zorgen ervoor dat je weer aan de slag kunt in een leuke en passende baan. Bij voorkeur in jouw regio. Ook de begeleiding naar zelfstandig ondernemerschap kan binnen outplacement plaats vinden.

Een outplacementtraject kan verder de volgende zaken bevatten:

 • Hulp bij het leren loslaten van het verleden en de blik op de toekomst richten.
 • Inzicht krijgen in je persoonlijke kwaliteiten (wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik).
 • Inzicht krijgen in mogelijkheden op de arbeidsmarkt, al dan niet met scholing.
 • Opstellen van een uitgebreid loopbaanadvies met zoekrichtingen.
 • Ontwikkeling van sollicitatie- en netwerkvaardigheden.

Hoe lang duurt het?

Een doorlooptijd van minimaal 3 maanden is wenselijk. In de praktijk duren trajecten gemiddeld 6, 9 tot maximaal 12 maanden. Wij geven de voorkeur aan 6 maanden,

Wat kost het?

Het kost jou niets. In de regel betaalt je werkgever het outplacementtraject, Of je kunt het betalen vanuit een transitie-of ontslagvergoeding.

Wil je weten wat we voor jou kunnen doen?

Neem dan contact met ons op. Vul het contactformulier in, of bel ons op voor een geheel vrijblijvend en gratis voorlichtingsgesprek. Mobiel: 06-51238413.