• Personal Coaching van klacht naar kracht

Zeer betaalbare reïntegratiediensten voor MKB en Zorg

Tel: 06 – 51 23 84 13

Energy coaching & Burnout coaching

Van Burn-out naar Burn-in.

“De meerwaarde voor mij?
Via de EFT-zelfhulpmethode heb ik geleerd weer beter om te gaan met mijn negatieve emoties en stress gerelateerde klachten en ik voel mijn energie weer duidelijk toenemen!” 

Wanneer is er sprake van stress en wanneer van Burn-out?

We spreken bij de afname van draagkracht van stress als die periode niet langer duurt dan ongeveer 12 weken. Vrijwel iedereen kan te kampen krijgen met een periode van stress. Duurt die periode van overspannenheid echter langer dan spreken we van Burn-out.

Een burn-out is het gevolg van langdurige stressklachten. Lichamelijke en psychische klachten die toenemen en waaraan vaak te weinig aandacht is besteed. Lichamelijk zijn bijvoorbeeld hoofdpijn, extreme vermoeidheid en duizeligheid. Onder psychisch vallen angstklachten, slechte concentratie, vergeetachtigheid, gebrek aan zelfvertrouwen en prikkelbaarheid. Een burn-out is vaak werkgerelateerd, maar dit hoeft niet. De spanning kan verschillende oorzaken hebben. Denk aan constant te hoge werkdruk, problemen op het werk, financiële zorgen of spanning in het gezin dan wel vanwege een trauma.

Wat zijn de oorzaken van een burn-out?

Wat zijn de oorzaken van burn-out? Waarom raakt de een wel burn-out en de ander niet? Het heeft alles te maken met je persoonlijkheid, je persoonlijke omstandigheden, je relatie met medewerkers of leidinggevende, je overtuigingen en natuurlijk ook je persoonlijke aanleg. Het zou te simpel zijn om te veronderstellen dat je uitsluitend burn-out raakt van te hard werken. Een combinatie van een aantal stressfactoren zorgt ervoor dat je burn-outsymptomen krijgt. Het is beter om die te leren voorkomen.

Komt een Burn-out eigenlijk vaak voor?

 Burn-out is een toenemend gezondheidsprobleem, dat niet onderschat moet worden. Cijfers van het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) geven aan, dat meer dan 14% van de werknemers tussen de 25 en 65 jaar in 2014 burn-out klachten had (in 2007 was dit 11%). En dat percentage stijgt helaas nog steeds.

Hoe verloopt de energy coaching van Burn-out naar Burn-in?

 Via personal coaching richten we ons op duurzaam herstel en werkhervatting! Ondermeer onderzoek we de persoonsgebonden eigenschappen, de werk- en niet werkgerelateerde belasting, de life events gedurende de afgelopen jaren en vormen van zelfsabotage.

Wat zijn de kosten van een dergelijk traject?

Vaak is er al sprake van een eerste of tweede spoor re-integratietraject en dan zit het al in de prijs van die trajecten. Het kan ook zijn dat men preventief een dergelijk traject wil gaan inzetten. Dan zullen we eerst een kennismakingsgesprek gaan houden waarbij naderhand een offerte op maat kan worden gemaakt.

Wat is het doel van het traject?

Het doel is om voldoende inzicht te krijgen in de actoren die geleid hebben tot de burn-out en om een recidive burn-out in de toekomst te voorkomen. Jouw personal coach heeft een master- en expert opleiding gevolgd in energy coaching en is zeer bekend met de materie. Bovendien is hij ervaringsdeskundige en kent hij het klappen van de zweep!

Wil je weten wat we voor jou kunnen doen?

Neem dan contact met ons op. Vul het contactformulier in, of bel ons op: 06-51238413